Монгол хэл, эх хэл мину

Өсөхөөс сурсан үндсэн хэл, орхиж болшгүй соёл мөн Д.Нацагдорж